Перейти на страницу назад

Тематические библиографические списки

6. Дефектология

Артемчук І. Методика діагностики стану сформованості усного зв’язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт / Ірина Артемчук // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 41–44.
74
Д44
Диагностика отклонений в умственном развитии учащихся : пособие для учителя / Н. М. Стадненко, Т. Д. Ильяшенко, А. Г. Обуховская, Т. В. Жук ; под ред. Н. М. Стадненко. – К. : Освита, 1991. – 95 с.
74
К43
Кирьянова Р. А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи : материалы для спец. образоват. учреждения /  Р. А. Кирьянова. – СПб. : КАРО, 2002. – 368 с.
Левченко И. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития [у детей] : курс лекций / Ирина Левченко, София Забрамная // Шк. психолог. – 2005. – 16–30 сент. (№ 18). – С. 46–52 ; 1–15 окт. (№ 19). – С. 38–42 ; 16–31 окт. (№ 20). – С. 39–44 ; 1–15 нояб. (№ 21). – С. 33–37.
Лубовский В. Дифференциальная психодиагностика нарушений развития: проблемы и перспективы / Владимир Лубовский // Шк. психолог : Еженед. прилож. к газ. «Первое сент.». – 1999. –  Февр. (№ 5). – С. 14–15.
74
М32
Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии : ранняя диагностика и коррекция / Е. М. Мастюкова. – М. : Просвещение, 1992. – 95 с.
Обухівська А. Діагностика інтелектуальних порушень у дошкільників – основа розробки стандартів корекційно-презентивної освіти / Антоніна Обухівська // Дефектологія. – 2001. – № 1. – С. 7–9.
Пахомова Н. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією до навчання у школі / Наталія Пахомова // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 44–46.
Скрипник Т. Проблеми діагностики розвитку дитини в контексті прогнозування її навчальної діяльності / Тетяна Скрипник // Дефектологія. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
Уфимцева Л. П. Психодиагностические методики для работы с младшими школьниками, имеющими глубокие нарушения зрения / Л. П. Уфимцева, Т. Н. Курегешева // Дефектология. – 2002. – № 6. – С. 6–11.
88
Ш36
Шебанова В. І. Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.04. – К. : Б. в., 2002. – 18 с.
 
Яковлєва В. Нові шляхи діагностично-корекційної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку / Вікторія Яковлєва // Рідна шк. – 1998. – № 11. – С. 64–66.