Перейти на страницу назад

Тематические библиографические списки

8. Диагностика в процессе преподавания отдельных дисциплин

Баглаєва Н. Діагностика логіко-математичних умінь дитини / Надія Баглаєва // Палітра педагога. – 1998. – № 3. – С. 3–7 ; № 4. – С. 7–8.
Бродський Я. Діагностика навчальних досягнень учнів : [тести]  / Я. Бродський, О. Павлов // Математика в шк. – 2001. –  № 1. – С. 26–29.
Дем'яненко О. О. Про методи оцінювання навчальних досягнень школярів з літератури і тести навчального призначення / О. О. Дем'яненко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2008. – № 9. – С. 12–14.
Кузнецов А. А. Диагностика знаний и умений учащихся по информатике / А. А. Кузнецов и др. // Информатика и образование. – 1998. – № 6. – С. 8–16.
Мельдианов Н. Г. Опорно-диагностические тесты / Н. Г. Мельдианов : [курс алгебры VII-IX кл., курс математики V–VI кл.] // Математика в шк. – 2001. –  № 1. – С. 9–16.
Орлов В. А. Диагностика знаний по физике учащихся ХІ классов : [тесты] / В. А. Орлов, В. Н. Белобородов, А. О. Татур // Физика в шк. – 2002. – № 7. – С. 24–33.
Пастушенко Р. Діагностування навчальних досягнень учнів з історії / Р.  Пастушенко // Історія в шк. України. – 2001. – № 2. – С. 32–35.
Русских Г. А. Педагогическая диагностика и коррекция в процессе работы школьников с текстом [на уроках географии] / Г. А. Русских // Геогр. в шк. – 2003. – № 2. – С. 57–61.
Тимошенко О. В. Діагностика навчальних досягнень майбутніх учителів фізичної культури з використанням новітніх технологій / Тимошенко О. В. // Освіта Донбасу. – 2008. – № 2/3. – С. 90–95.
Хохліна О. П. Диференційна діагностика інтелектуального розвитку дітей на основі його вивчення в процесі трудового навчання [методика навчання] / О. П. Хохліна // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 4. – С. 45–47.