Перейти на страницу назад

Тематические библиографические списки

9. Диагностика за рубежом

Данильченко В. М. Диагностика и новые направления обучения детей «группы риска» в США / В. М. Данильченко // Психолог. наука и образование. – 2004. – № 1. – С. 83–90.
Локшина О. Діагностика навченості у школах західної Європи / Олена Локшина // Біологія і хімія в шк. – 2002. – № 2. – С. 15–18.
Локшина О. І. Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент діагностики якості освітніх систем / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 60–70.
Тарасун В. Асинхронний психічний розвиток : діагностичні критерії, причини, основні концепції, методи навчання (огляд зарубіж. л-ри) / Валентина Тарасун // Дефектологія. – 2003. – № 3. – С. 13–18.
Теличко Н. В. Проблеми діагностики та застосування тестів для виявлення обдарованості школярів у США / Теличко Н. В. // Обдарована дитина. – 2006. – № 2. – С. 43–49.