Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

1. Общий раздел

81.2Р Р89
Арапов М. В. Тайные языки / М. В. Арапов // Русский язык : энциклопедия / под ред. Ю. Н. Караулова. – Репринт. изд. – М., 2007. – С. 553–554.

Б36
Бевзенко С. П. Територіальні і соціальні діалекти / С. П. Бевзенко
// Бевзенко С. П. Українська діалектологія : [навч. посіб.]. – К., 1980. – С. 11–13.
95
В53
Бєлаш А. В. Сленг та його роль у сучасній комунікації / А. В. Бєлаш
// Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 9 : Філол. науки. – С. 12–16.
81.2Укр У45
Винник В. О. Арго / В. О. Винник // Українська мова : енциклопедія
/ редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови),
Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К., 2007. – С. 31–32.
81.2Укр У45
Винник В. О. Діалект. Соціальний діалект / В. О. Винник // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К., 2007. – С. 151.
81.2Укр У45
Винник В. О. Жаргон / В. О. Винник // Українська мова : енциклопедія
/ редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови),
Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К., 2007. – С. 190.
81.2Укр У45
Винник В. О. Сленг / В. О. Винник, Л. О. Ставицька // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К., 2007. – С. 630–631.
81.2Укр У45
Винник В. О. Таємні мови / В. О. Винник // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К., 2007. – С. 702–703.
81.2Укр У45
Винник В. О. „Тарабарська мова“/ В. О. Винник // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К., 2007. – С. 703.
81
М31
Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія“, 2010. – 243 с. – Бібліогр. : с. 236–243.
2.3 : Побутово-розмовне мовлення. Просторіччя. Сленг. – С. 57–68.
2.5 : Соціальні діалекти. – С. 83–92.
2.6 : Таємні мови, або арго. – С. 92–96.
81.2Р Р89
Пшеничнова Н. Н Диалект (социальный диалект) / Н. Н. Пшеничнова
// Русский язык : энциклопедия / под ред. Ю. Н. Караулова. – Репринт. изд. – М., 2007. – С. 112–114.
81
С29
Селіванова О. Арго // Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінол. енцикл. / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – С. 35–36.
81
С29
Селіванова О. Жаргон // Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінол. енцикл. / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – С. 152–153.
81
С29
Селіванова О. Сленг // Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінол. енцикл. / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – С. 560.
95
В53
Синельникова Л. Н. Слово о Лесе Алексеевне Ставицкой
/ Л. Н. Синельникова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 20, ч. 2 : Філол. науки. – С. 128–129.
81.2Р Р89
Скворцов Л. И. Арго / Л. И. Скворцов // Русский язык : энциклопедия
/ под ред. Ю. Н. Караулова. – Репринт изд. – М., 2007. – С. 36–37.
81.2Р Р89
Скворцов Л. И. Жаргон / Л. И. Скворцов // Русский язык : энциклопедия / под ред. Ю. Н. Караулова. – Репринт изд. – М., 2007. – С. 129–130.
95
В53
Соболева И. А. Размышляя о вкладе Л. А. Ставицкой в славянскую жаргонологию / И. А. Соболева // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 20, ч. 2 : Філол. науки. – С. 135–139.

Перейти на страницу назад