Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

10. Жаргонизмы в художественной литературе

81.2Англ Б20
Балакірєв К. О. Сленг моряків як проблема перекладу (на матеріалі роману Л. Стівенсона „Острів скарбів“) [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. „Переклад“ : комп'ютер. файл / К. О. Балакірєв ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б. в.], 2008. – 1,46 МБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
95
В53
Бузовський А. В. Особливості перекладу сленгу та арго у романі Маріо П'юзо „Хрещений батько“ / А. В. Бузовський, В. І. Дікель // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 13 : Філол. науки. – С. 168–173.
81
Л59
Должикова, Т. І. Жаргонізми в мові творів Оксани Забужко / Т. І. Должикова, Т. П. Зубова // Лінгвістика. – Луганськ, 2008. – № 2. – С. 173–177.
 
Клех И. „Герой нашого часу“ как лингвистический факт / И. Клех // Дружба народов. – 2001. – № 12. – С. 197–200. Рец. на кн. : Подервянський Лесь. Герой нашого часу. – Л. : Кальварія, 2000.
 
Красникова Е. Жаргоны и просторечия в языке публицистики / Е. Красникова // Высш. образование в России. – 2000. – №5. – С. 82–88.
81.2Англ Н71
Нікуліна К. В. Особливості перекладу молодіжного сленгу (на матеріалі серіалу „Пліткарка“) [Електронний ресурс] : магістер. робота за спец. 8.030507 „Переклад“ / К. В. Нікуліна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [Б.в.], 2011. – 492 КБ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
 
Сорока В. Сленг у творах Оксани Забужко та Юрія Андруховича / Вікторія Сорока ; наук. кер. Лариса Масенко // Укр. мова та л-ра. – 1999. – Січ. (№ 4). – С. 5–6.