Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

5. В других языках

 
Домашнев А. И. Проблемы классификации немецких социолектов / А. И. Домашнев // Вопр. языкознания. – 2001. – № 2. – С. 127–139.
 
Жалай В. Я. Особливості французької професійної жаргонної лексики та фразеології (на матеріалі жаргону працівників театру, кіно, радіо і телебачення) / Жалай В. Я. // Мова і культура. – К., 2004. – Вип. 7, т. 4/2. – С. 300–306.
 
Жаркова Т. И. О слєнге современной французской молодежи / Т. И. Жаркова // Иностр. яз в шк. – 2005. – № 1. – С. 96–100.
81.2Фр К50
Клочко А. С. Сленг французької молоді як своєрідний спосіб вербалізації реалій сучасності [Електронний ресурс] : магістер. робота : комп'ютер. файл / А. С. Клочко. – Луганськ : [Б. в.], 2008. – 680 МГ. – Цей документ представлений в електронному читальному залі лише в електронному варіанті.
81.2Нем К83
Кропп В. Молодежный жаргон / Вильгельм Кропп. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30 с.
81.2Кит Л55
Ли Шуцзюань. Словарь современного китайского сленга / Ли Шуцзюань, Янь Лиган. – М. : Восточная книга, 2009. – 256 с.
95
В53
Христенко О. С. Специфіка парадигматичних відношень у лексико-семантичній підсистемі німецького молодіжного сленгу : (у світлі теорії лексико-семантичної системи мови) / Христенко О. С. // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 9, ч. 2 : Філол. науки. –
С. 85–95.