Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

6. Жаргон отдельных социальных групп

 
Грачев М. А. „По фене ботаю – тюрьму схлопотаю“ / М. А. Грачев // Рус. речь. – 1993. – № 4. – С. 51–57.
 
Данилевська О. Шкільні реалії у свідомості українських підлітків : (за результатами соціолінгвіст. дослідж.) / Оксана Данилевська // Укр. мова. – 2009. – № 1. – С. 74–86.
 
Данилевська О. Школа та її світ – від образу до слова : начерки мовного портрета українського школяра / Оксана Данилевська // Дивослово. – 2009. – № 3. – С. 2–7.
 
Качкан Ю. „Фільтруй базар“, або ще раз про культуру мовлення школярів : мова та мовлення в шк. очима учнів, батьків та вчителів / Юрій Качкан, Ігор Корнієнко // Укр. мова та л-ра. – 2001. – Квіт. (№ 14). – С. 11–12.
81 М31
Коптєва Т. Лексичний аналіз байкерского сленгу / Тетяна Коптєва // Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко. – К., 2010. – С. 225–235.
81 Л59
Кульська Н. Д. Жаргон наркоманів як соціально-мовне явище / Н. Д. Кульська // Лінгвістика. – Луганськ, 2008. – № 1. – С. 52–57.
 
Мархоцька А. Сленг представників неформальних субкультурних угрупувань як механізм соціальної адаптації мовної особистості / Анастасія Мархоцька // Освіта на Луганщині. – 2011. – № 1. – С. 214–217.
 
Решетников О. Что скрывается за сленгом 14–16-летних / О. Решетников // Воспитание школьников. – 2004. – № 4. – С. 16–21.
81 С87
Соболева И. А. Отражение особенностей взаимодействия молодежного сленга и жаргона наркоманов в современных СМИ // Структура и содержание связей с общественностью в современном мире. Сер. : Филол. науки. – Луганск, 2002. – С. 271–286.
 
Стратілат А. Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика / Анатолій Стратілат // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 2. – С. 120–122.
 
Шаповал В. В. Цыганские элементы в русском воровском арго? : (размышления над статьей акад. А. П. Баранникова 1931 г.) / В. В. Шаповал // Вопр. языкознания. – 2007. – № 5. – С. 108–128.
 
Шевчук О. Донецький суржик: причини появи і специфіка функціонування : на матеріалі усного мовлення школярів / Ольга Шевчук // Дивослово. – 2010. – № 6. – С. 30–33.
 
Щур І. Шкільний жаргон / Ірина Щур // Рідна шк. – 2001.– № 10. – С. 61–62.
 
Юрійчук Н. Сучасний стан мовлення школярів в аспекті українсько-російської двомовності / Наталія Юрійчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 2009. – № 3. – С. 12–15.