Перейти на страницу назад

Жаргон, арго, сленг

8. Профессиональный жаргон

81
М31
Дроздовський Д. Жаргон українського ньюзруму : новий укр. жаргон – мова журналістів ньюзруму / Дмитро Дроздовський // Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко. – К., 2010. – С. 230–235.
 
Іванова Н. Український музичний сленг : психологія носіїв, лексичний склад та ігрові ресурси мови / Наталія Іванова // Урок української. – 2004. – № 5/6. – С. 12–13 ; № 7. – С. 20–23.
81
Л59
Карпець Л. А. Словотвірні особливості спортивного жаргону / Л. А. Карпець, А. М. Нелюба // Лінгвістика. – Луганськ, 2011. – № 1, ч. 2. – С. 127–134.
65
К56
Ковалев В. В. Экономический словарь : экон. термины и экон. сленг : 3000 слов / В. В. Ковалев. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 283 с.
 
Нікітіна Н. І жаргонізм, і термін, і метафора... : (про лексику публічного мовлення українських політиків) / Наталія Нікітіна // Урок української. – 2006. – № 11/12. – С. 19–23.
 
Селігей П. Науковий жаргон : бар’єр між автором і читачем / Пилип Селігей // Укр. мова та л-ра. – 2006. – Трав.(№18). – С. 3–9.
81
Л59
Стешенко Д. В. Короткий словник професіоналізмів і професійних жаргонізмів шахтарів селища Володарська Свердловського району Луганської області / Д. В. Стешенко // Лінгвістика. – Луганськ, 2009. – № 3. – С. 190–203.
81.2Укр К90
Шульга, Т. Спортивний жаргон у мові студентів-фізкультурників / Тамара Шульга // Культура слова. – 2011.– Вип. 75. – С. 177–180.